Vorige pagina.De houten Michaux           1864 
Als men de geschiedenis der Michaux's volledig zou 
willen beschrijven, dan zou daarvoor veel ruimte nodig 
zijn. Pierre de Vader en Ernest de Zoon, uitvinders 
der pedalen al in 1861, geboortig uit Bar Ie Duc en 
slotenmakers te Parijs, door hun uitvinding aan het 
hoofd gekomen van een industrie met zo zonnige 
perspectieven.... En dan, weinige jaren later, verarmd, 
ziek, opgenomen in een hospitaal voor de allerarmsten. 
De Vader dood in 1883, 70 jaar oud, de zoon in 1882, 
40 jaar. En nog een paar kinderen in kommer volle 
omstandigheden, ten slotte overleden.
  Hoe kon dat alles zo ellendig lopen voor de uitvinders 
der pedalen, waaraan zo velen hun levensgeluk en zo 
tallozen hun bestaan en vaak fortuin te danken hadden? 
  Eerst de Frans-Duitse oorlog van 1870 - 71, toen hun 
fabrieken en opslagruimten door de militairen werden 
gevorderd, dan het verloren proces tegen Olivier, de 
man aan wie zij hun fabrieken hadden overgedaan, 
ook de concurrentie van meerdere firma's in de 
provincie, tengevolge van een te laat verkregen patent, 
deed hen geen goed. Zij kregen tegenslag op tegenslag 
en konden het niet bolwerken. De Michaux's verarmden 
schrikbarend en wisten zich niet te herstellen. 
  Na hun dood kwam, in 1894 te Bar Ie Duc, op aan- 
stichten van de grote pionier van het rijwiel en de auto- 
mobiel Pierre Giffard, een monument, dat herinnert aan 
de uitvinders der pedalen, Vader en Zoon Michaux. 
Het idee om pedalen te gaan toepassen ontstond in de 
werkplaats der Michaux's, waar een oude draisine van 
de hoedenmaker Brunel op reparatie stond te wachten. 
Aan die loopmachine werden de eerste pedalen in 
toepassing gebracht. Ernest Michaux reed er 's avonds 
wat op en ook de knecht Pierre Lallement, die weinige 
laren later naar Amerika vertrok om er goud te delven.
  Daar, in Amerika, tekende Lallement de houten 
vélocipède en hij vond een man die genegen was de 
patentrechten te betalen. Patent en tekening bevinden 
zich nu in Engels bezit en daardoor houden de Engelse 
historici zo vast aan hun opvatting, dat Lallement de 
uitvinder der pedalen is. Maar het is onjuist. 
Michaux, die in 1861  2 machines maakte met gelijke 
wielen, vervaardigde er in 1862 142 stuks.
De grootste bekendheid kwam pas in1867 door de 
Parijse wereldtentoonstelling waar Michaux met 3 
machines exposeerde. De wielhoogte was nu verschil-
lend, 80 a 90 cm. Heel de wereld zag dat Parijse 
speelgoed en in vele landen kwamen er machines, 
die onmiddellijk werden nagemaakt. 
Een enorme industrie stond geboren te worden.