Klaverjassen   Jaaroverzicht 2024  
  Spelers:           Paren:          
  Bert B Bert N Fienie Marij     M/Bb F/Bn F/M Bb/Bn F/Bb M/Bn
  Bb Bn F M                
Periode 1   jan-feb       Periode 1   jan-feb        
Punten 9082 11776 10328 9914 Punten 3072 3796 3342 4149 2502 3990
Sub rang 4 1 2 3 Sub rang 5 3 4 1 6 2
Periode 2   mrt-apr       Periode 2   mrt-apr        
Punten 9103 12045 9953 9551 Punten 2563 4235 2899 3721 2819 4089
Sub rang 4 1 2 3 Sub rang 6 1 4 3 5 2
Periode 3   mei-jun       Periode 3   mei-jun        
Punten 5942 7644 7546 6460 Punten 1530 2924 2580 2134 2042 2586
Sub rang 4 1 2 3 Sub rang 6 1 3 4 5 2
Periode 4   reserve       Periode 4   reserve        
Punten Punten
Sub rang Sub rang
Periode 5   reserve       Periode 5   reserve        
Punten Punten
Sub rang Sub rang
                         
Totalen 24127 31465 27827 25925 Totalen 7165 10955 8821 10004 7363 10665
Rang 4 1 2 3 Rang 6 1 4 3 5 2
Marsen per speler:         Marsen per paar:          
Periode 1 4 10 6 4 Periode 1 2 5 1 4 0 1
Periode 2 3 5 2 4 Periode 2 1 1 0 1 1 3
Periode 3 1 2 4 1 Periode 3 0 2 1 0 1 0
Periode 4 Periode 4
Periode 5 Periode 5
Totalen 8 17 12 9     3 8 2 5 2 4
Samen uit eten:
Periode 1
Periode 2 6,00 6,00 6,00 6,00 Volgende keer op 5-8 bij Marij.
Periode 3 6,00 6,00 6,00 6,00
Periode 4
Periode 5        
Totalen 12,00 12,00 12,00 12,00