Vorige pagina.

  
Philipp Moritz Fischer 1853 

  Slechts twee jaren na de dood van de uitvinder der draisine, de bestuurbare loopmachine 
van Drais von Sauerbronn, kwam een andere Duitser op de geniale gedachte om een tweewieler
te construeren met krukken en pedalen aan het drijfwiel. Datgene dus, wat voor het verkeers-
wezen van de grootste betekenis was. 

  Philipp Moritz Fischer, een instrumentmaker uit Oberndorf bij Schweinfurt, was de man,
die zijn belangrijke uitvinding in 1853 deed en toepaste op een rijwiel met half hoog voorwiel 
en kleiner achterwiel. Geboren in 1812 was Fischer dus 41 jaar toen hij zijn machine in de
openbaarheid bracht. 

  Eigenaardig, dat zulk een opvallend houten voertuig, zo sterk afwijkend van de al schaarser 
wordende loopmachines en van zulk een praktisch nut, zo totaal vergeten kon worden!
Hoe is het eigenlijk mogelijk, dat er geen navolgers waren in dat centrum, waar zoveel
praktische mensen woonden en waar o.a. de kogellagerindustrie zou ontstaan. 

  Want Fischer trad er mee in het publiek op, bleef niet in zijn dorpje hangen, ja, reed er
geregeld mee naar Schweinfurt, om daar als werktuigkundige les te geven op de ambachtsschool. 
Velen waren dus in de gelegenheid de machine te bezichtigen. Sommigen mogelijk wel, haar te
bestijgen. 
  
  Maar waarschijnlijk dacht er niemand over na, welke mogelijkheden er in die wijze van
verplaatsen verborgen lagen. Ook Fischer zelve niet!  

  Als het Schweinfurter museum gespaard is gebleven voor bombardementen of brand, dan is
daar zonder twijfel nog de vélocipede van Philipp Moritz Fischer te bezichtigen als een 
bewijs van het vernuft van haar uitvinder.

  Door hem had het belangrijkste van de fiets een praktische Duitse uitvinding kunnen zijn. 
Het werd een Franse!