Vorige pagina.

De hoge vélocipède 1880 

  Jules Truffault van Tours (1845-0ct.1920), uitvinder van de holle velg in 
1875 en de holle vorkscheden, de man die al in 1867 - evenals Rousseau in 
Marseille - draadspaakwielen maakte, een artist, wiens gehele leven aan de
voortbeweging was gewijd, een genie op het gebied van het rijwiel, deze
Jules Truffault was de eigenlijke schepper van de "grand bi". 

  In het1aar 1871, dus midden in de houten periode, bouwde hij zijn hoge 
machine van 1.40 Meter met holle vorkscheden, holle velgen en met 300 dunne 
spaken. Het gewicht bedroeg maar 10 kg, enorm veel minder dus dan tot dusver,
toen alles nog even massief was.

  Hij verkocht zijn machine naar Engeland in 1877 en van deze tijd af dateert 
de fabricage der hoge stalen vélocipedès, welke al spoedig over het gehele 
continent zouden worden verspreid. 

  De heerschappij van deze elegante machine, die geheel vernikkeld 30 Pond 
Sterling kostte, duurde tot 1890, hoewel in enkele landen de hoge bi's nog 
wel aan de start verschenen, tot in 1893. 

  Zonder enige twijfel was de hoge vélocipède geen geëigende machine voor 
stadsverkeer en de kans voorover te slaan, als een hond tegen het voorwiel 
sprong, of als een steen op de weg lag, was niet gering. Maar het was de 
trots, de glorie van de jongeman, die er zijn wedstrijden op reed, of er 
tochten mee maakte in de natuur . 

  De grote wielerbonden in alle landen zijn ontstaan in de periode, dat de 
hoge "bi" op de voorgrond stond. In de annalen der wielersport zijn schone 
bIadzijden gewijd aan de verrichtingen van grote kampioenen op deze elegante
machine. 

  En dat op deze machine door de sterren der wielersport meer dan 130 km per 
uur werd afgelegd, stemt de huidige sportman tot verbazing.
Toen de hoge "bi" tot verdwijnen was gedoemd, stemde dat velen tot weemoed.