Vorige pagina.

De Kangaroo   1884 
 
  De evolutie van het rijwiel is internationaal geschied. Knappe koppen uit verschillende landen 
brachten haar tot stand en soms bleek het, dat twee of meer mannen uit diverse landen aan een-
zelfde idee bezig waren geweest. Nemen we de geschiedenis der Kangaroo-safety. 

  Deze machine dankte haar ontstaan aan de wens om het rijden minder gevaarlijk dan op de hoge "bi" 
en daardoor meer algemeen te maken. 

  Hoe kon men dit bereiken ? 
Men wilde vasthouden aan de hoge "bi" - bij de jongeren zo geliefd - en dus aan de voorwiel 
aandrijving. Het voorwiel moest dus lager worden, aanmerkelijk lager, maar de snelheid per pedaal-
omwenteling niet geringer. In Frankrijk zaten meerdere knappe mecaniciens, die zich met hart en 
ziel hadden geworpen op de vervolmaking van het rijwiel en tot deze behoorde ook Rousseau uit 
Marseille.  

  Hij was het, die in het jaar 1877 de "Bicycle Sur' vervaardigde, een vélocipède van zo afwijkend 
model, dat zij de algemene aandacht der vakmensen trok.
De "bicycle sur" had n.l. een voorwiel, dat maar 0.90 M. hoog was. Echter waren op beide vork-
scheden kettingwieltjes aangebracht en ook op de beide uiteinden der voornaaf. Door over die 
boven elkaar geplaatste kettingwieltijs - met verschillend tandenaantal - korte kettingen te spannen, 
kreeg de machine een versnelling, die goed functioneerde. 

  Hoe kreeg die Franse vinding nu de Engelse naam "The Kangeroo"? 
Wel, die werd haar gegeven door de bekende firma Hillman, Herbert and Cooper te Coventry, een der 
oudste constructeurs uit de Engelse rijwielindustrie. Zij bouwde een machine van dit principe en 
exposeerde haar op de Stanley Show, de jaarlijkse rijwielen-tentoonstelling in Covent garden in 
Februari 1884. 

  Had de knappe HilIman de machine zelf ontworpen, of had hij die van Rousseau gezien, of er over 
gehoord, of gelezen? Of heeft Rousseau beproefd zijn vinding in Engeland te verkopen? 
Beiden kunnen natuurlijk van dezelfde gedachte zijn uitgegaan en het ontstaan van een zelfde type 
in twee verschillende landen is een bloot toeval geweest.

  Maar dan is het in het brein van de Fransman toch in ieder geval 7 jaren eerder ontstaan.