Vorige pagina.


De Lever-propelled Safety 1887 

  Safeties, door een hefboom systeem voort te bewegen, zijn eigenlijk nimmer 
populair geweest. 

  Ze vonden haar ontstaan in werkplaatsen van mecaniciens, ook soms wel in 
fabrieken waar ze in serie werden vervaardigd, maar na enige tijd van bekend-
heid verdwenen ze toch weer uit de circulatie. 

  Mac Milion vertoonde in 1840 het eerst de toepassing ervan en Lawson's 
eerste machine, die van 1876, was ook een lage kar met hefbomen. In 1887 
verscheen daarna de Claviger safety, maar ook deze hield het maar kort uit. 

  In latere jaren heeft het hefboomrijwiel weer de aandacht opgevraagd en 
het is met meer of minder succes gebruikt. Daarvan zijn het Svea (Zweedse) 
rijwiel en het "J Rad" voorbeelden. En als men de huidige uitvinders op het 
gebied van het rijwiel hun opinie vraagt, dan krijgt men de zekerheid, dat 
die categorie in ieder geval, de hefboom-beweging natuurlijker vindt dan die 
op onze gewone fiets met ketting-aandrijving.