Vorige pagina.


De Macmillan bicycle 1839 

  De eerste toepassing van hefbomen, als middel van voortbeweging der vélocipede, 
is van de Schot Kirkpatrick Macmillan te Courthill, Dumfriesshire in het jaar 1839. 

  Hij was smid, een man zonder wetenschappelijke opleiding, die niettemin het 
belangrijkste mechanische principe op het gebied der voortbeweging creëerde. 
Geen practische man, want hij nam b.v. geen patent op zijn merkwaardige vinding, 
integendeel, iedereen kon van hem alle bijzonderheden krijgen en daaraan zal ook 
wel de machine van de Schotse kuiper Gavin Dalzeil haar ontstaan te danken hebben. 
Die verscheen n.l. enkele jaren later. Memoreren we dat Macmillan geboren werd in 
1810 en in 1878 overleed en Gavin Dalzeil van 29/8 1811 tot 14/61863 te Lesmahagow 
leefde. 

  "Daft Pete", gekke Piet, zoals Macmillan in de wandeling werd genoemd (hii was 
ook tandarts!) begon op 26-jarige leeftijd aan zijn vinding in zijn smederij te 
Courthill bij Penpont. Die smederij is er nog en een bordje in de gevel vermeldt: 
"Here the first bicycle was made about 1840 by Kirkpatrick Macmillan". 

  "Daft Pete" maakte zijn voorwiel 32 inch hoog zijn achterwiel 42,5 inch. 
De wielbasis bedroeg 48 inch. De cranks aan het achterwiel waren 6,5 inch lang, 
dezelfde lengte dus aIs die van het tegenwoordige rijwiel. De machine was groten-
deels van hout. Toen hij er voor het eerst mee uitreed, riepen de mensen: "Daar 
komt de duivel aan op wielen door de lucht vliegend '. Maar de kinderen, minder 
bevreesd, liepen hem na en toen hij een meisje overreed, kreeg Macmillan op 
8 juni l842 de eerste straf op rijwielverkeersgebied, toen hij zijn rit naar 
Glasgow volbracht. De politierechter van Gorbars Politie Hof te Glasgow, legde 
hem een boete van 5 Shilling op "voor het rijden op zo'n helse machine langs 
's Heren wegen en in een tempo van enige kilometers per uur". 
Macmillan was een zwaargebouwd man en daaraan schreef men het toe, dat hij die 
zware machine zo goed kon berijden en er vrij lange tochten mee kon maken. 
Zijn tempo bedroeg ongeveer 8 a 9 mijl per uur. Op 21 April 1939, dus ongeveer 
100 jaar later, maakten25 vooraanstaanden in de Engelse rijwielbranche, per
rijwiel een tocht door Wales, ter herinnering aan Macmillan's tocht van 6 Juni 
1842 naar Glasgow en dus aan het 100-jarig bestaan van het rijwiel.