Vorige pagina.

De houten Michaux 1864 
  Als men de geschiedenis der Michaux's volledig zou willen beschrijven, dan zou 
daarvoor veel ruimte nodig zijn. Pierre de Vader en Ernest de Zoon, uitvinders 
der pedalen al in 1861, geboortig uit Bar Le Duc en slotenmakers te Parijs, door 
hun uitvinding aan het hoofd gekomen van een industrie met zo zonnige perspec-
tieven.... En dan, weinige jaren later, verarmd, ziek, opgenomen in een hospitaal 
voor de allerarmsten. De Vader dood in 1883, 70 jaar oud, de zoon in 1882, 
40 jaar. En nog een paar kinderen in kommer volle omstandigheden, ten slotte 
overleden.

  Hoe kon dat alles zo ellendig lopen voor de uitvinders der pedalen, waaraan zo 
velen hun levensgeluk en zo tallozen hun bestaan en vaak fortuin te danken hadden? 
  Eerst de Frans-Duitse oorlog van 1870 - 71, toen hun fabrieken en opslagruimten 
door de militairen werden gevorderd, dan het verloren proces tegen Olivier, de 
man aan wie zij hun fabrieken hadden overgedaan, ook de concurrentie van meerdere 
firma's in de provincie, tengevolge van een te laat verkregen patent, deed hen 
geen goed. Zij kregen tegenslag op tegenslag en konden het niet bolwerken. 
De Michaux's verarmden schrikbarend en wisten zich niet te herstellen. 

  Na hun dood kwam, in 1894 te Bar Le Duc, op aanstichten van de grote pionier 
van het rijwiel en de automobiel Pierre Giffard, een monument, dat herinnert aan 
de uitvinders der pedalen, Vader en Zoon Michaux. 
Het idee om pedalen te gaan toepassen ontstond in de werkplaats der Michaux's, 
waar een oude draisine van de hoedenmaker Brunel op reparatie stond te wachten. 
Aan die loopmachine werden de eerste pedalen in toepassing gebracht. Ernest 
Michaux reed er 's avonds wat op en ook de knecht Pierre Lallement, die weinige 
jaren later naar Amerika vertrok om er goud te delven.

  Daar, in Amerika, tekende Lallement de houten vélocipède en hij vond een man 
die genegen was de patentrechten te betalen. Patent en tekening bevinden zich 
nu in Engels bezit en daardoor houden de Engelse historici zo vast aan hun 
opvatting, dat Lallement de uitvinder der pedalen is. Maar het is onjuist. 
Michaux, die in 1861  2 machines maakte met gelijke wielen, vervaardigde er in 
1862 142 stuks. De grootste bekendheid kwam pas in 1867 door de Parijse wereld-
tentoonstelling waar Michaux met 3 machines exposeerde. De wielhoogte was nu 
verschillend, 80 a 90 cm. Heel de wereld zag dat Parijse speelgoed en in vele 
landen kwamen er machines, die onmiddellijk werden nagemaakt. 
Een enorme industrie stond geboren te worden.