Vorige pagina.


Houten barkentijn Regina Maris.

In 1908 als de schoener Regina te Svenborg gebouwd.
Tot 1963 werd het schip in de algemene vrachtvaart 
gebruikt waarna het, na een brand, door de huidige 
eigenaars, de Noorse rederij Siegfried en John Aage 
Wilson te Arendal, werd aangekocht. Zij lieten het 
schip tot particulier jacht verbouwen met barkentijns 
tuig en herdoopten het in Regina Maris. Tevens werd
het schip onder de vlag van Maltha geregistreed.
De Regina Maris meet 186 brt., heeft een 'overall' lengte
van 42,5 meter en een hulpmotor van 242 pk. 
De bemanning bestaat uit 16 leden.