Vorige pagina.


Houten bark Seute Deern.

In 1919 als viermastschoener Elizabeth Bandi te Gulfport
gebouwd. Na een veelbewogen bestaan in de algemene
vrachtvaart werd het schip in 1938 door de Duitse reder 
Essberg aangekocht . Na verlenging met 20 meter kwam 
het inmiddels in Seute Deern herdoopte schip als 
opleidingsvaartuig in dienst. In 1954 werd de Seute Deern 
gekocht door de Amerikaanse Nederlander A.J. Koerts 
en als jeugdherberg aan de stad Delfzijl aangeboden.
In 1964 werd het schip weer aan Duitsland verkocht en na 
restauratie als museumschip / drijvend restaurant te 
Bremershaven in gebruik genomen; het kreeg de oude 
naam Seute Deern terug. De Seute Deern meet 814 brt, 
de 'overaal' lengte is 75,5 meter.